airtickets

λευκα ειδη

e-table

FOLLIE FOLLIE

SUGAR FREE

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Από την παιδίατρο Κατερίνα Ζερβού...

Φωτογραφία του χρήστη Παιδιατρείο Κατερίνα Ζερβού.
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ
Η οξεία φαρυγγίτιδα ή κυνάγχη ή φαρυγγοαμυγδαλίτιδα είναι συχνή νόσος της παιδικής ηλικίας και οφείλεται σε πολλά αίτια (πίνακας 1).
Ο β αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδας Α, αποτελεί το συχνότερο μικροβιακό αίτιο οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας, μικρό ποσοστό ασθενών, όμως νοσεί από αυτόν σε σχέση με τα υπόλοιπα αίτια.
Επειδή η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα απαιτεί θεραπεία με αντιμικροβιακή αγωγή, ο κλινικός ιατρός είναι απαραίτητο να αποφασίζει άμεσα για τη διάγνωση από τα κλινικά συμπτώματα, την οποία πρέπει να επιβεβαιώνει εργαστηριακά.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η οξεία στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα έχει ειδικά κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που βοηθούν στη διάγνωση.
Η νόσος προσβάλλει κυρίως παιδιά ηλικίας 5-15 ετών, συχνότερα το χειμώνα και νωρίς την άνοιξη.
Τα παιδιά με οξεία στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα συνήθως εμφανίζουν άλγος στο φάρυγγα, δυσκαταποσία και πυρετό.
Άλλα συμπτώματα, που μπορεί να εμφανίσουν κυρίως τα παιδιά, είναι κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος και κοιλιακά άλγη.
Στην αντικειμενική εξέταση διαπιστώνεται ερυθρότητα, οίδημα και υπερπλασία του λεμφικού ιστού στον οπίσθιο φάρυγγα και τις αμυγδαλές που συχνά συνοδεύεται με φλεγμονώδη στοιχεία και παρουσία επιχρίσματος.
Επίσης παρατηρείται διόγκωση και άλγος στους τραχηλικούς λεμφαδένες, ενίοτε δε οστρακιώδες εξάνθημα(οστρακιά)
Η διάγνωση της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας δεν μπορεί να βασιστεί με βεβαιότητα σε κλινικά συμπτώματα, διότι κανένα από αυτά δεν είναι παθογνωμονικό.
Συνήθως τα ίδια συμπτώματα απαντούν και σε άλλες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, γι αυτό συχνά η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται εργαστηριακά.
Η απουσία πυρετού ή η εμφάνιση συμπτωμάτων, όπως επιπεφυκίτιδα, βράγχος φωνής, λαρυγγίτιδα, βήχας, στοματίτιδα, μικροκηλιδώδες εξάνθημα και διάρροια συνηγορούν για ιογενή λοίμωξη.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας προτείνονται από την Αμερικανική Εταιρία Λοιμώξεων,
με σκοπό να διευκολύνουν στη σωστή διάγνωση και τη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας για να προληφθούν οι επιπλοκές της νόσου
(πυώδεις επιπλοκές, ρευματικός πυρετός, σπειραματονεφρίτιδα, παιδιατρικό αυτοάνοσο νευροψυχιατρικό σύνδρομο "Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infection"-PANDAS),
να βελτιωθούν γρήγορα τα κλινικά συμπτώματα, να περιοριστεί η μετάδοση του στρεπτοκόκκου σε άλλα άτομα και να ελαχιστοποιηθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες από άσκοπη χορήγηση αντιβιοτικών.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η απομόνωση του στρεπτοκόκκου στην καλλιέργεια του φαρυγγικού επιχρίσματος, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη μέθοδο για τη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας, απαιτεί, όμως, χρόνο 2-3 ημερών.
Η σωστή λήψη της καλλιέργειας με βαμβακοφόρο στυλεό από την επιφάνεια των δύο αμυγδαλών και από το οπίσθιο τοίχωμα του φάρυγγα, αυξάνει το ποσοστό απομόνωσης του στρεπτοκόκκου σε 90-95% των περιπτώσεων.
Ψευδώς αρνητική καλλιέργεια μπορεί να έχουμε αν η λήψη δεν γίνει σωστά ή αν έχει προηγηθεί χορήγηση αντιβιοτικών. Η ανίχνευση του μικροβιακού αντιγόνου (Strep test) είναι μέθοδος ταχεία και απαιτεί βραχύ χρόνο (<30΄).
Διατίθενται στο εμπόριο διάφορα τυποποιημένα αντιδραστήρια (Kit) για την ανίχνευση του αντιγόνου του β αιμολυτικού στρεπτοκόκκου της ομάδας Α.
Τα περισσότερα απ' αυτά έχουν ευαισθησία και ειδικότητα σε ποσοστό 80-90% και >95%, αντίστοιχα.
Το θετικό αποτέλεσμα του Strep test, σε υψηλό ποσοστό, θέτει τη διάγνωση και πρέπει να αξιολογείται για την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας,
ενώ το αρνητικό δεν αποκλείει τη στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα γι' αυτό, επί ισχυρής υποψίας, πρέπει να επιβεβαιώνεται με καλλιέργεια.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑΣ
Αφορούν στη διάγνωση και αντιμετώπιση της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας.
α) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας πρέπει να βασίζεται στην κλινική εικόνα και τα επιδημιολογικά δεδομένα και να επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές εξετάσεις.
Θετική καλλιέργεια ή θετικό αντιγόνο με "Strep test" δηλώνουν την παρουσία του β-αιμολυτικού στρεπτοκόκκου στο φάρυγγα.
Στις περιπτώσεις που το αντιγόνο είναι αρνητικό με "Strep test", αν πρόκειται για παιδιά και εφήβους με συμβατή κλινική εικόνα το αποτέλεσμα πρέπει να επιβεβαιώνεται με καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος,
ενώ αν πρόκειται για ενήλικες που η στρεπτοκοκκική κυνάγχη είναι σπάνια και η πιθανότητα εμφάνισης ρευματικού πυρετού πολύ μικρή, η διάγνωση μπορεί να στηριχθεί μόνο στα αποτελέσματα ανίχνευσης του αντιγόνου
και δεν συνιστάται καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος επί αρνητικού "Strep test" (διάγραμμα 1).Επανάληψη των εργαστηριακών εξετάσεων ("Strep test", καλλιέργεια φάρυγγος) δεν κρίνεται σκόπιμη μετά τη θεραπεία.
 Τα περισσότερα άτομα που είναι ελεύθερα κλινικών συμπτωμάτων και έχουν θετική καλλιέργεια φάρυγγος μετά τη συμπλήρωση της κατάλληλης θεραπείας, είναι φορείς του στρεπτοκόκκου.
β) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η οξεία συμπτωματική στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα που έχει επιβεβαιωθεί με "Strep test" ή καλλιέργεια πρέπει να αντιμετωπίζεται με αντιμικροβιακή θεραπεία για την ταχεία βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων και την πρόληψη των επιπλοκών.Θεραπεία εκλογής της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας θεωρείται η δεκαήμερη χορήγηση πενικιλλίνης.
Εκτός από την πενικιλλίνη, η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αμπικιλλίνη ή αμοξικιλλίνη, αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη, με αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό, με κεφαλοσπορίνες και μακρολίδες (πίνακας 2).
Πρόσφατες συγκριτικές κλινικές μελέτες δείχνουν ότι τα νεότερα φάρμακα, ακόμη και όταν χορηγούνται για βραχύτερα χρονικά διαστήματα (5-7 ημέρες), είναι εξίσου αποτελεσματικά με τη 10ήμερη θεραπεία της πενικιλλίνης.Η αζιθρομυκίνη, νεώτερη μακρολίδη, έχει το βραχύτερο δοσολογικό σχήμα (20mg/kg/24ωρο 1 δόση x 3 ημέρες), το οποίο έχει αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματικό με τα άλλα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιοχές, η αντοχή του στρεπτοκόκκου στις μακρολίδες είναι υψηλή (>20%). Στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 15-25%.
γ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
Στους φορείς δεν συνιστάται θεραπεία, εκτός από μερικές περιπτώσεις όπως τα άτομα: 1) με οικογενειακό ιστορικό ρευματικού πυρετού,
2) που νοσούν από οξεία στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα σε περιόδους επιδημίας ρευματικού πυρετού ή μεταστρεπτοκοκκικής σπειραματονεφρίτιδας και
3) που στο οικογενειακό τους περιβάλλον νόσησαν και άλλοι με οξεία στρεπτοκοκκική κυνάγχη.
Στις περιπτώσεις αυτές η εκρίζωση του στρεπτοκόκκου από το φάρυγγα των φορέων μπορεί να γίνει με την ακόλουθη αντιμικροβιακή θεραπεία: α) Clindamycin 20-30 mg/kg/24ωρο (3 δόσεις) x 10 ημέρες για τα παιδιά και 600 mg/24ωρο (2-3 δόσεις) x 10 ημέρες για τους ενηλίκους,
β) Penicillin + Rifampicin x 10 ημέρες,
γ) Αμοξικιλλίνη/Κλαβουλανικό και δ) κεφαλοσπορίνες ή μακρολίδες. Στις περιπτώσεις ατόμων σε στενή επαφή με πάσχοντες με διεισδυτική λοίμωξη από β αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α,
όπως νεκρωτική μυοπεριτονιιτιδα ή σύνδρομο τοξικού shock, συνιστάται εκρίζωση των φορέων για να περιοριστεί η διασπορά στελεχών που προκαλούν διεισδυτικές θανατηφόρες λοιμώξεις.
δ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
Μικρό ποσοστό παιδιών εμφανίζουν υποτροπή της φαρυγγίτιδας με κλινικά συμπτώματα και θετικό Strep test ή καλλιέργεια σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά τη συμπλήρωση της 10ήμερης θεραπείας.
Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται να επαναλάβουν τη θεραπεία με το ίδιο ή άλλο αντιβιοτικό. Στα άτομα με επανειλημμένες υποτροπές, με καλλιέργεια φάρυγγος θετική, πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση από την ιογενή φαρυγγίτιδα σε χρόνιους φορείς.
Γι' αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 1) τα κλινικά σημεία εάν αντιστοιχούν σε ιογενή λοίμωξη ή σε στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα,
2) τα επιδημιολογικά δεδομένα μιας περιοχής αν συνηγορούν για ιογενή επιδημία ή από στρεπτόκοκκο,
3) η ανταπόκριση στα αντιβιοτικά, η οποία αν είναι ταχεία συνηγορεί για στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα,
4) η καλλιέργεια φάρυγγος αν είναι θετική ή όχι μεταξύ των επεισοδίων (το θετικό αποτέλεσμα ενισχύει τη φορεία) και
5) η άνοδος του τίτλου αντιστρεπτολυσίνης (TASO), η οποία συνηγορεί για στρεπτοκοκκική λοίμωξη.
Η αντιμετώπιση της συμπτωματικής υποτροπιάζουσας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας πρέπει να γίνεται με κλινδαμυκίνη,
με το συνδυασμό αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού ή αμπικιλλίνης/σουλμπακτάμης.
Η αμυγδαλεκτομή συνιστάται για άτομα με συχνές υποτροπές, ιδιαίτερα όταν τα επεισόδια δεν ελαττώνονται με την πάροδο των ετών.
ΠΗΓΗ :http://www.iatrikionline.gr, ΟΔΗΓΙΕΣ :Β. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

public

ariane

trivago

ATENA GOLD

BODYSHOP

BODYTALK